Tel Aviv Cities Summit.

אתר מתקדם בעל מערכת הרשמה לכנס ערים בינלאומי, שמתקיים מדי שנה בעיר תל אביב.

הכנס הוא בנושא חדשנות עירונית, ומגיעים אליו מנהיגים ומומחים מלמעלה מ-100 מדינות מרחבי העולם. ביחד חוקרים את הרעיונות החדשניים וההתפתחויות בתחום במטרה להתמודד עם אתגרים העומדים בפני ערים ברחבי העולם.

עיריית תל אביב – יפו – מנהלת עיר עולם ותיירות
אתר לכנס הערים השנתי בתל אביב - Tel Aviv Cities Summit
עיריית תל אביב – יפו – מנהלת עיר עולם ותיירות
אתר לכנס הערים השנתי בתל אביב - Tel Aviv Cities Summit

רוצים גם אתר כזה?

טוב לא בדיוק כזה…אצלנו כל אתר הוא יצירה אחרת!
אבל נשמח להקים עבורכם פרויקט שיקפיץ את העסק שלכם קדימה!

נשמח לדבר.