Tel Aviv Cities Summit.

אתר מתקדם בעל מערכת הרשמה לכנס ערים בינלאומי, שמתקיים מדי שנה בעיר תל אביב.

הכנס הוא בנושא חדשנות עירונית, ומגיעים אליו מנהיגים ומומחים מלמעלה מ-100 מדינות מרחבי העולם. ביחד חוקרים את הרעיונות החדשניים וההתפתחויות בתחום במטרה להתמודד עם אתגרים העומדים בפני ערים ברחבי העולם.

עיריית תל אביב – יפו – מנהלת עיר עולם ותיירות
אתר לכנס הערים השנתי בתל אביב - Tel Aviv Cities Summit
עיריית תל אביב – יפו – מנהלת עיר עולם ותיירות
אתר לכנס הערים השנתי בתל אביב - Tel Aviv Cities Summit

רוצים גם אתר כזה?

טוב לא בדיוק כזה…אצלנו כל אתר הוא יצירה אחרת!
אבל נשמח להקים עבורכם פרויקט שיקפיץ את העסק שלכם קדימה!

פרויקטים נוספים.

פרויקטים נוספים.

נשמח לדבר.